|
Registracija | Prijavi se!Novi KneževacTeritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistočni deo AP Vojvodine i najseverniji deo Banata.

Najstariji tragovi života pripadaju Kereškoj neolitskoj kulturi s početka petog milenijuma p.n.e.

Sudbonosne 567. godine, sa Kavkaza prodire nomadski narod Avari. Sedište njihove države je ovde, gde opstaju skoro tri veka. Mnogo je njihovih nekropola, a najznačajniji je nalaz konjaničkog zlatnog groba pored Tepihare.

Iz vremena Ugarske države potiče prvo pisano pominjanje Novog Kneževca kao Cnesa, Kenesa, Kenesna odnosno Kneža, reč slovenske etimologije koja znači kneževo mesto, a mnogo ranije je ta reč označavala vladara.

Iz ovih ranih vekova mlade ugarske države iz XI-XII veka, na teritoriji opštine je sačuvan veliki manastirski kompleks svetog Đorđa u Majdanu, sa tri crkve i nekropolom. Nastanak ovog kompleksa se može povezati sa kasnijom “Legendom o svetom Gerhardu” gde se opisuje da je manastir osnovan i naseljen grčkim monasima, odnosno borbom Mađara i Bugara za prevlast nad Banatom.

U XIII i XIV veku je Novi Kneževac, odnosno Rev Kanjiža kako se tada zvao, bio u posedu ugarskih kraljeva i 1329. godine je dobio status varošice sa pravom održavanja godišnjih i nedeljnih vašara. Kako se može čitati iz papskih desetaka, mesto je najviše prihoda ostvarivalo naplaćivanjem taksi na preprodaju soli koja je stizala na pristanište i putarine.

Od 1551. godine pa sve do potpisivanja konačnog mira u Požarevcu 1718. godine između Austrije i Turske je Kanjiža, odnosno Novi Kneževac kako se tada zvao, pod Turskom vlašću.

U Beču je 1. avgusta 1781. godine na licitaciji spahiluk Tursku Kanjižu sa 15304 katastarska jutra kupio za 90.000 forinti bogati trgovac iz Novog Sada Marko Đurković. Kupovinom poseda dobio je i plemićku titulu, de Servijski i uživao sva feudalna prava pa postao gospodar od Turske Kanjiže.

Marko Đurković je započeo 1792. godine da gradi svoj jednospratni dom sa dvadeset dve sobe i stilskim karakteristikama poznog baroka, jedan od najlepših dvoraca toga vremena u Vojvodini.

On je, osim svojih mnogih dobrih dela ostao upamćen kao osnivač prve i u tom vremenu najveće srpske stipendijske zadužbine za srpsku decu. »Stipendarius Servickianus« 28 aprila 1794. godine.

Posle njegove smrti nasledio ga je sin jedinac, Đorđe Đurković de Servijski, koji je stipendijsku zadužbinu svoga oca nastavio i udvostručio. Kao i otac je bio veliki dobrotvor.

Đorđe se nikada nije ženio. NJegova miljenica i životna saputnica, sa kojom je često bio viđan na balovima Budimpešte i Beča, je bila dvadeset dve godine mlađa od njega, njegova nećaka Katarina Milanković Paćanski. Katarina se prvi put udala za graničarskog kapetana Vilhelma Šulpea i sa njim imala Teodoru, Vilhelminu, Albertinu i Emila. Kako je Šulpe brzo umro, Katarina se drugi put udala za konjičkog kapetana Johana Lukača i sa njim rodila još jednu kćer, Frideriku. Đorđe de Servijski je uprkos tome što je imao svoju mnogobrojnu rodbinu, ceo svoj imetak ostavio njegovoj Katarini i njenoj deci. Udajom i ženidbom Katarinine dece u Tursku Kanjižu su došli plemići i ovde izgradili svoje dvorce, pa je tako mesto postalo najveće plemićko gnezdo u Banatu.

Na krajnjem severu Banata, na levoj obali reke Tise prostire se novokneževački park. Zajedno sa dvorcima plemićkih porodica koje su tu živele čini neponovljivu celinu sklada, prirode i graditeljske baštine ovog podneblja.

Park u Novom Kneževcu prvi put je stavljen pod zaštitu države kao prirodni spomenik vrtne arhitekture Rešenjem SO Novi Kneževac 15. septembra 1975. godine, a nakon izvršene revizije prirodnih vrednosti 1990. godine, proglašen je kao spomenik pejzažne arhitekture pod imenom Park u Novom Kneževcu.Naseljena mesta:

Banatsko Aranđelovo
Filić
Majdan - Novo!
Obilićevo
Podlokanj - Novo!
Rabe
Seget
Srpski Krstur - Novo!
Đala

Komentari

Bićemo Vam zahvalni ako podelite informacije, zanimljivosti, priče i legende koje se odnose na ovo mesto.

Komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede ne objavljujemo. Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara.
Komentari će biti objavljeni nakon provere od strane administratora.Za dodavanje komentara i fotografija neophodno je da budete registrovani.
Ukoliko ste već registrovani prijavite se.

© 2015 Srbijanac.rs | Template design by W3layouts | SM Programming